İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Yalova Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Kalıcı Konutların satışı 18 Eylül 2017

T.C.                                            
YALOVA VALİLİĞİ                                            
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ                                            
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI                                            
                                            
1-  7269 Sayılı Kanun gereğince, İlimiz Merkez İlçesi Soğucak, Altınova İlçesi Subaşı ve Çınarcık İlçesi Koru (Çalıca) Mevkiilerinde yaptırılan konut ve işyerlerinden artan 4 konut ve 145 işyerinin, 7269 Sayılı Kanun 3177 Sayılı Kanunla değişik 31. Maddesi'ndeki öncelik sırasına göre satışları yapılacaktır.                                            
2-  Aşagıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilan ekinde mevcut dökümanlarda yer alan taşınmazların hizalarında belirtilen tarih ve saatte  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda  yapılacaktır.                                            
3- İhaleye katılacak isteklilerin;                                            
     a) İhaleye katılacak isteklilerin  T.C. Vatandaşı olması,                                            
     b) İlan ekinde mevcut listelerde herbir taşınmazın tahmini bedelinin %3 ünden az olmamak kaydıyla Geçici Teminat bedeli alınır. Geçici teminat bedeli nakit olması durumunda Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak alınacak olan dekontun ,nakit olmaması durumunda ise ,  2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun  geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da) ibrazı gerekir.                                            
    c) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2017 yılında alınmış noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,                                            
     d) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;                                            
4-  Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, taksitli satışlarda %25 (Yüzde yirmi beş) peşin alınmak kaydıyla %20 (Yüzde yirmi) faiz ve en çok beş yıl vade uygulanabilir. Vadeli satışlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan tip borçlanma sözleşmesinin akdi ve gayrimenkul satış bedelinin peşin alınan miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı %20 ( Yüzde yirmi) fazlasıyla ipotek tesisi Ziraat Bankasında (Yalova Şubesi) yapılır.                                            
5-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                            
6-  İhale şartname  bilgileri http://www.yalova.afad.gov.tr internet adresinden ve Kurumumuzdan görülebilir.                                            
7- Taşınmaz mallarla ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.                                            
    Yukarıda istenilen belgeler, talepte bulunulacak  taşınmazın  ihale saatine kadar Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne verilmesi veya Bahçelievler Mah. Şht. Ömer Faydalı Cad. Stadyum İçi Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  adresine  posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.     

                  

YALOVA İLİ ARTAN İŞYERLERİ LİSTESİ  
SIRA İLÇE BELDE/MEVKİİ NİTELİK BLOK KAT İŞYERİ NO ALAN (M2) TAHMİNİ BEDEL (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ A 1 7 30 29.441,45 19.10.2017 10:00
2 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ A 1 9 30 29.441,45 19.10.2017 10:30
3 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ A 1 10 30 29.441,45 19.10.2017 11:00
4 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ A 1 12 30 29.441,45 19.10.2017 11:30
5 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ A 2 13 30 26.809,20 19.10.2017 12:00
6 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ A 2 17 30 26.809,20 19.10.2017 14:00
7 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B ZEMİN 2 30 30.337,89 19.10.2017 14:30
8 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 1 15 30 27.705,64 19.10.2017 15:00
9 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 1 17 30 27.705,64 19.10.2017 15:30
10 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 1 18 30 27.705,64 19.10.2017 16:00
11 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 1 19 30 27.705,64 19.10.2017 16:30
12 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 2 21 30 25.073,39 19.10.2017 17.00
13 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 2 24 30 25.073,39 20.10.2017 10:00
14 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C ZEMİN 1 30 31.254,40 20.10.2017 10:30
15 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C ZEMİN 5 30 31.254,40 20.10.2017 11:00
16 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C ZEMİN 7 30 31.254,40 20.10.2017 11:30
17 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 1 11 30 28.622,15 20.10.2017 12:00
18 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 1 13 30 28.622,15 20.10.2017 14:00
19 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 1 14 30 28.622,15 20.10.2017 14:30
20 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 1 16 30 28.622,15 20.10.2017 15:00
21 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 1 18 30 28.622,15 20.10.2017 15:30
22 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 1 20 30 28.622,15 20.10.2017 16:00
23 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 21 30 25.989,90 20.10.2017 16:30
24 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 24 30 25.989,90 20.10.2017 17.00
25 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 25 30 25.989,90 23.10.2017 10:00
26 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 27 30 25.989,90 23.10.2017 10:30
27 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 28 30 25.989,90 23.10.2017 11:00
28 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 29 30 25.989,90 23.10.2017 11:30
29 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ C 2 31 30 25.989,90 23.10.2017 12:00
30 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ D ZEMİN 2 30 31.748,63 23.10.2017 14:00
31 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E ZEMİN 5 30 29.828,89 23.10.2017 14:30
32 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 1 12 30 27.196,64 23.10.2017 15:00
33 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 1 14 30 27.196,64 23.10.2017 15:30
34 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 1 22 30 27.196,64 23.10.2017 16:00
35 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 25 30 24.564,39 23.10.2017 16:30
36 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 28 30 24.564,39 23.10.2017 17.00
37 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 30 30 24.564,39 24.10.2017 10:00
38 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 31 30 24.564,39 24.10.2017 10:30
39 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 32 30 24.564,39 24.10.2017 11:00
40 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 34 30 24.564,39 24.10.2017 11:30
41 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E 2 35 30 24.564,39 24.10.2017 12:00
42 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F ZEMİN 4 30 30.627,04 24.10.2017 14:00
43 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 1 12 30 27.994,79 24.10.2017 14:30
44 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 1 17 30 27.994,79 24.10.2017 15:00
45 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 1 20 30 27.994,79 24.10.2017 15:30
46 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 2 25 30 25.362,54 24.10.2017 16:00
47 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 2 26 30 25.362,54 24.10.2017 16:30
48 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 2 28 30 25.362,54 25.10.2017 14:00
49 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 2 29 30 25.362,54 25.10.2017 14:30
50 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 2 32 30 25.362,54 25.10.2017 15:00
51 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A ZEMİN 2 30 30.919,84 26.10.2017 10:00
52 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A ZEMİN 3 30 30.919,84 26.10.2017 10:30
53 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 1 8 30 28.287,59 26.10.2017 11:00
54 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 1 11 30 28.287,59 26.10.2017 11:30
55 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 2 12 30 25.655,34 26.10.2017 12:00
56 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 2 14 30 25.655,34 26.10.2017 14:00
57 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 2 15 30 25.655,34 26.10.2017 14:30
58 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B ZEMİN 7 30 30.868,52 26.10.2017 15:00
59 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 1 20 30 28.236.27 26.10.2017 15:30
60 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 1 21 30 28.236.27 26.10.2017 16:00
61 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 1 24 30 28.236.27 26.10.2017 16:30
62 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 29 30 25.604,02 27.10.2017 10:00
63 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 32 30 25.604,02 27.10.2017 10:30
64 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 33 30 25.604,02 27.10.2017 11:00
65 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 35 30 25.604,02 27.10.2017 11:30
66 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 38 30 25.604,02 27.10.2017 12:00
67 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C ZEMİN 2 30 32.278,26 27.10.2017 14:30
68 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 1 14 30 29.646,01 27.10.2017 15:00
69 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 2 19 30 27.013,76 27.10.2017 15:30
70 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 2 23 30 27.013,76 27.10.2017 16:00
71 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 2 25 30 27.013,76 27.10.2017 16:30
72 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 1 8 30 29.046,45 27.10.2017 10:00
73 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 1 9 30 29.046,45 30.10.2017 10:30
74 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 1 10 30 29.046,45 30.10.2017 11:00
75 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 2 15 30 26.414,20 30.10.2017 11:30
76 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 2 18 30 26.414,20 30.10.2017 12:00
77 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 3 30 30.057,68 31.10.2017 10:00
78 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 6 30 30.057,68 31.10.2017 10:30
79 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 12 30 30.057,68 31.10.2017 11:00
80 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 21 30 30.057,68 31.10.2017 11:30
81 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 23 30 30.057,68 31.10.2017 12:00
82 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 25 30 30.057,68 31.10.2017 14:00
83 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 27 30 27.425,43 31.10.2017 14:30
84 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 28 30 27.425,43 31.10.2017 15:00
85 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 30 30 27.425,43 31.10.2017 15:30
86 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 33 30 27.425,43 31.10.2017 16:00
87 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 34 30 27.425,43 31.10.2017 16:30
88 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 35 30 27.425,43 01.11.2017 10:00
89 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 36 30 27.425,43 01.11.2017 10:30
90 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 37 30 27.425,43 01.11.2017 11:00
91 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 40 30 27.425,43 01.11.2017 11:30
92 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 42 30 27.425,43 01.11.2017 12:00
93 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 43 30 27.425,43 01.11.2017 14:00
94 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 44 30 27.425,43 01.11.2017 14:30
95 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 45 30 27.425,43 01.11.2017 15:00
96 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 47 30 27.425,43 01.11.2017 15:30
97 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 48 30 27.425,43 01.11.2017 16:00
98 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 49 30 27.425,43 01.11.2017 16:30
99 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 50 30 27.425,43 02.11.2017 10:00
100 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 51 30 24.793,18 02.11.2017 10:30
101 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 52 30 24.793,18 02.11.2017 11:00
102 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 54 30 24.793,18 02.11.2017 11:30
103 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 56 30 24.793,18 02.11.2017 12:00
104 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 58 30 24.793,18 02.11.2017 14:00
105 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 62 30 24.793,18 02.11.2017 14:30
106 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 63 30 24.793,18 02.11.2017 15:00
107 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 65 30 24.793,18 02.11.2017 15:30
108 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 71 30 24.793,18 02.11.2017 16:00
109 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 72 30 24.793,18 02.11.2017 16:30
110 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 73 30 24.793,18 03.11.2017 10:00
111 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 2 75 30 24.793,18 03.11.2017 10:30
112 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 4 30 29.734,30 03.11.2017 11:00
113 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 5 30 29.734,30 03.11.2017 11:30
114 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 7 30 29.734,30 03.11.2017 12:00
115 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 8 30 29.734,30 03.11.2017 14:30
116 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 9 30 29.734,30 03.11.2017 15:00
117 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 13 30 29.734,30 03.11.2017 15:30
118 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 16 30 29.734,30 03.11.2017 16:00
119 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 19 30 29.734,30 03.11.2017 16:30
120 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 24 30 27.101,05 06.11.2017 10:00
121 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 25 30 27.101,05 06.11.2017 10:30
122 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 27 30 27.101,05 06.11.2017 11:00
123 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 29 30 27.101,05 06.11.2017 11:30
124 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 31 30 27.101,05 06.11.2017 12:00
125 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 32 30 27.101,05 06.11.2017 14:00
126 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 33 30 27.101,05 06.11.2017 14:30
127 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 34 30 27.101,05 06.11.2017 15:00
128 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 35 30 27.101,05 06.11.2017 15:30
129 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 38 30 27.101,05 06.11.2017 16:00
130 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 40 30 27.101,05 06.11.2017 16:30
131 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 41 30 27.101,05 07.11.2017 10:00
132 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 43 30 27.101,05 07.11.2017 10:30
133 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 45 30 27.101,05 07.11.2017 11:00
134 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 46 30 27.101,05 07.11.2017 11:30
135 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 47 30 24.469,80 07.11.2017 12:00
136 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 48 30 24.469,80 07.11.2017 14:00
137 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 49 30 24.469,80 07.11.2017 14:30
138 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 52 30 24.469,80 07.11.2017 15:00
139 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 59 30 24.469,80 07.11.2017 15:30
140 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 61 30 24.469,80 07.11.2017 16:00
141 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 62 30 24.469,80 07.11.2017 16:30
142 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 66 30 24.469,80 08.11.2017 10:00
143 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 67 30 24.469,80 08.11.2017 10:30
144 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 68 30 24.469,80 08.11.2017 11:00
145 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 69 30 24.469,80 08.11.2017 11:30
YALOVA İLİ ARTAN KONUTLAR LİSTESİ  
SIRA İLÇE BELDE/MEVKİİ ADA PARSEL NİTELİK BLOK KAT DAİRE NO ALAN (M2) TAHMİNİ BEDEL (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 MERKEZ SOĞUCAK 3013 1 KONUT 7 ZEMİN ALTI 2 99 67.496,01 30.10.2017 14:30
2 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) 105 1 KONUT 3 ZEMİN ALTI 1 99 67.837,94 30.10.2017 15:00
3 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) 3020 1 KONUT 1 ZEMİN ALTI 2 99 70.740,40 30.10.2017 15:30
4 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) 3050 1 KONUT 4 ZEMİN ALTI 1 99 69.792,04 30.10.2017 16:00
 
                     
                     
                     
                     
                     

                            
     İLANEN DUYURULUR