İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Yalova Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI 22 Ekim 2018

T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
 
1-  7269 Sayılı Kanun gereğince, İlimiz Merkez İlçesi Soğucak, Altınova İlçesi Subaşı ve Çınarcık İlçesi Koru (Çalıca) Mevkiilerinde yaptırılan işyerlerinden artan 75 işyeri ve Merkez İlçesi Soğucak Köyü sınırları dahilindeki 140 m²   yüz ölçümündeki 135 ada 14 parsel numaralı arsanın, 7269 Sayılı Kanun 3177 Sayılı Kanunla değişik 31. Maddesi'ndeki öncelik sırasına göre satışları yapılacaktır.
2-  Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilan ekinde mevcut dökümanlarda yer alan taşınmazların hizalarında belirtilen tarih ve saatte  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda  yapılacaktır.
3- İhaleye katılacak isteklilerin;
     a) İhaleye katılacak isteklilerin  T.C. Vatandaşı olması,
     b) İlan ekinde mevcut listelerde herbir taşınmazın tahmini bedelinin %15 inden az olmamak kaydıyla Geçici Teminat bedeli alınır. Geçici teminat bedeli nakit olması durumunda Yalova Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak alınacak olan dekontun ,nakit olmaması durumunda ise ,  2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun  geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da) ibrazı gerekir.
    c) Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2017 yılında alınmış noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,
     d) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletname;
4-  Satış bedeli peşin ödenebileceği gibi, taksitli satışlarda %25 (Yüzde yirmi beş) peşin alınmak kaydıyla %20 (Yüzde yirmi) faiz ve en çok beş yıl vade uygulanabilir. Vadeli satışlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan tip borçlanma sözleşmesinin akdi ve gayrimenkul satış bedelinin peşin alınan miktarı düşüldükten sonra kalan tutarı %20     ( Yüzde yirmi) fazlasıyla ipotek tesisi Ziraat Bankasında (Yalova Şubesi) yapılır.
5-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-  İhale şartname  bilgileri http://www.yalova.afad.gov.tr internet adresinden ve Kurumumuz ilan panosundan görülebilir.
7- Taşınmaz mallarla ilgili teslim, sözleşme ve tapu tescili sırasında çıkabilecek her türlü vergi, resim, harç ücretleri alıcıya aittir.

  

  Yukarıda istenilen belgeler, isteklinin hangi taşınmaz için talepte bulunacak ise, en geç o taşınmaz için belirtilen ihale saatine kadar Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne belgelerin verilmesi veya Bahçelievler Mah. Şht. Ömer Faydalı Cad. Stadyum İçi Yalova il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  adresine  posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

 

YALOVA İLİ ARTAN ARSA VE İŞYERLERİ LİSTESİ Sayfa 1
SIRA İLÇE BELDE/MEVKİİ NİTELİK ADA PARSEL ALAN (M2) TAHMİNİ BEDEL (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
1 MERKEZ SOĞUCAK ARSA 135 14 140 21.193,20 12.11.2018 09:30
 
  İLÇE BELDE/MEVKİİ NİTELİK BLOK KAT İŞYERİ NO ALAN (M2) TAHMİNİ BEDEL (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ
2 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 2 21 30 30.000,00 12.11.2018 10:00
3 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ B 2 24 30 30.000,00 12.11.2018 10:30
4 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ D ZEMİN 2 30 100.000,00 12.11.2018 11:00
5 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ E ZEMİN 5 30 70.000,00 12.11.2018 11:30
6 ALTINOVA SUBAŞI (ÇAVUŞÇİFTLİĞİ) İŞYERİ F 1 17 30 33.000,00 12.11.2018 12:00
7 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 1 8 30 35.000,00 12.11.2018 14:00
8 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 1 11 30 35.000,00 12.11.2018 14:30
9 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 2 12 30 32.000,00 12.11.2018 15:00
10 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 2 14 30 32.000,00 12.11.2018 15:30
11 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ A 2 15 30 32.000,00 12.11.2018 16:00
12 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 1 20 30 35.000,00 12.11.2018 16:30
13 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 1 21 30 35.000,00 12.11.2018 17:00
14 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 1 24 30 35.000,00 13.11.2018 10:00
15 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 29 30 32.000,00 13.11.2018 10:30
16 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 32 30 32.000,00 13.11.2018 11:00
17 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 33 30 32.000,00 13.11.2018 11:30
18 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 35 30 32.000,00 13.11.2018 12:00
19 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ B 2 38 30 32.000,00 13.11.2018 14:00
20 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C ZEMİN 2 30 90.000,00 13.11.2018 14:30
21 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 2 19 30 35.000,00 13.11.2018 15:00
22 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 2 23 30 35.000,00 13.11.2018 15:30
23 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ C 2 25 30 35.000,00 13.11.2018 16:00
24 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 1 8 30 37.000,00 13.11.2018 16:30
25 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 1 9 30 37.000,00 13.11.2018 17:00
26 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 1 10 30 37.000,00 14.11.2018 10:00
27 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 2 15 30 34.000,00 14.11.2018 10:30
28 ÇINARCIK KORU (ÇALICA) İŞYERİ D 2 18 30 34.000,00 14.11.2018 11:00
29 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 12 30 48.000,00 14.11.2018 11:30
30 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A ZEMİN 21 30 66.000,00 14.11.2018 12:00
31 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 27 30 33.000,00 14.11.2018 14:00
32 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 28 30 33.000,00 14.11.2018 14:30
33 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 30 30 33.000,00 14.11.2018 15:00
34 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 33 30 33.000,00 14.11.2018 15:30
35 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 34 30 33.000,00 14.11.2018 16:00
36 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 35 30 33.000,00 14.11.2018 16:30
37 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 36 30 33.000,00 14.11.2018 17:00
38 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 37 30 33.000,00 15.11.2018 10:00
39 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 40 30 33.000,00 15.11.2018 10:30
40 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 42 30 33.000,00 15.11.2018 11:00
41 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 43 30 33.000,00 15.11.2018 11:30
42 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 44 30 33.000,00 15.11.2018 12:00
43 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 45 30 33.000,00 15.11.2018 14:00
44 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 47 30 33.000,00 15.11.2018 14:30
45 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 48 30 33.000,00 15.11.2018 15:00
46 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 49 30 33.000,00 15.11.2018 15:30
47 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ A 1 50 30 33.000,00 15.11.2018 16:00
48 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 4 30 53.000,00 15.11.2018 16:30
49 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 9 30 47.000,00 15.11.2018 17:00
50 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B ZEMİN 16 30 47.000,00 16.11.2018 10:00
51 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 24 30 32.000,00 16.11.2018 10:30
52 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 25 30 32.000,00 16.11.2018 11:00
53 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 27 30 32.000,00 16.11.2018 11:30
54 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 29 30 32.000,00 16.11.2018 12:00
55 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 31 30 32.000,00 16.11.2018 14:00
56 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 32 30 32.000,00 16.11.2018 14:30
57 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 33 30 32.000,00 16.11.2018 15:00
58 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 34 30 32.000,00 16.11.2018 15:30
59 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 35 30 32.000,00 16.11.2018 16:00
60 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 38 30 32.000,00 16.11.2018 16:30
61 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 40 30 32.000,00 16.11.2018 17:00
62 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 41 30 32.000,00 19.11.2018 10:00
63 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 43 30 32.000,00 19.11.2018 10:30
64 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 45 30 32.000,00 19.11.2018 11:00
65 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 1 46 30 32.000,00 19.11.2018 11:30
66 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 47 30 29.000,00 19.11.2018 12:00
67 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 48 30 29.000,00 19.11.2018 14:00
68 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 49 30 29.000,00 19.11.2018 14:30
69 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 52 30 29.000,00 19.11.2018 15:00
70 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 59 30 29.000,00 19.11.2018 15:30
71 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 61 30 29.000,00 19.11.2018 16:00
72 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 62 30 29.000,00 19.11.2018 16:30
73 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 66 30 29.000,00 19.11.2018 17:00
74 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 67 30 29.000,00 20.11.2018 10:00
75 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 68 30 29.000,00 20.11.2018 10:30
76 MERKEZ SAFRAN (SOĞUCAK) İŞYERİ B 2 69 30 29.000,00 20.11.2018 11:00
     
   İLANEN DUYURULUR