İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Yalova Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz: Yalova İli ve karşılıklı yardımlaşma protokolü dâhilindeki illerde meydana gelebilecek ve genel hayatı etkileyebilecek herhangi bir afet öncesinde veya afet durumunda;

  • Hizmet sunumunun koordinasyonunu sağlamak, halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
  • Halkın afet, acil durumlar ve sivil savunma ile ilgili bilgi ve ihtiyaçlarını sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde karşılamak,
  • Multidisipliner bir anlayışla afetle ilgili çalışmaları işbirliği, işbölümü çerçevesinde yürütmek,
  • Afetle mücadele kapsamında kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Vizyon: İlimizde meydana gelebilecek olası bir afet durumunda; gerekli çalışmaların etkin ve ivedilikle sürdürülmesi için bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, askeri birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile birlikte istikrar içerisinde büyüyen, hizmeti ile bütünleşmiş yüksek nitelikli personeli ile Türkiye genelinde öncü ve rehber olmak.