İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
YALOVA
Yalova Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
RSS

Duyurular

Sürekli İşçi Statüsüne Geçiş Sınavına Girmeye Hak Kazananlar 20 Şubat 2018
01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan isçilerin Sürekli işçi Kadrolarına veya Mahalli idare Şirketlerinde işçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında ki tebliğe istinaden kurulan Tespit Komisyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, sürekli işçi statüsüne geçişte hak sahibi olan ve Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan personel isimleri aşağıda belirtilmiştir.
[Devamı]
Kalıcı Konutların satışı 18 Eylül 2017
T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI 1- 7269 Sayılı Kanun gereğince, İlimiz Merkez İlçesi Soğucak, Altınova İlçesi Subaşı ve Çınarcık İlçesi Koru (Çalıca) Mevkiilerinde yaptırılan konut ve işyerlerinden artan 4 konut ve 145 işyerinin, 7269 Sayılı Kanun 3177 Sayılı Kanunla değişik 31. Maddesi'ndeki öncelik sırasına göre satışları yapılacaktır. 2- Aşagıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilan ekinde mevcut dökümanlarda yer alan taşınmazların hizalarında belirtilen tarih ve saatte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3- İhaleye katılacak isteklilerin; a) İhaleye katılacak isteklilerin T.C. Vatandaş...
[Devamı]